ГВИНЕЯ

Гвинея е сред най-малките страни в Африка, но е доста богата и с висок жизнен стандарт. Макар и в нейното име да присъства думичката „екваториална“, нейната територия не се пресича от Екватора. Името и по-скоро е свързано с близостта и до екватора. Голяма част от територията на екваториална Гвинея е заета от национални паркове и защитени територии. Екваториална Гвинея е сред страните с висок жизнен стандарт на континента.

equatorial-guinea-map

Географско положение, граници и големина.

Екваториална Гвинея е разположена между 0 и 2° северна географска ширина и между 9 и 11° източна дължина. Страната е разположена сред джунглите на централна Африка. Заема площ от 28 051 кв.км. На запад има излас на залива Биафра на Атлантическия океан. На север граничи с Камерун, а на изток и на юг с Габон. Остров Биоко се намира на почти 160 километра от брега на континента. На остров Биоко се намира и столицата на страната, което е доста необчайно, имайки предвид, че страната притежава и територии на континента. Освен Биоко страната притежава още четири острова. Интересно е да се спомене, че заради близостта си до екватора тук всеки ден слънцето изгрява и залязва прииблизително по едно и също време. Изгревите са около 6 и половина сутринта, а залезите около 6 и половина вечерта, като разликите са в рамките на няколко минути. За разлика от Средиземноморието, където деня и ноща настъпват някак постепенно, тук всички става много бързо.

Природа.

Екваториална Гвинея е заета от равнинни територии. Само малка част от страната има платовиден релеф с надморска височина от около 900 метра. Най-високата точка на Екваториална Гвинея е Пико де Базиле. Той се намира на вулканичния остров Биоко и се издига на 3008 метра. Огромна част от страната е покрита с екваториални гори, в които живеят уникални растителни и животински видове. Тук могат да се срещнат такива животни като леопард, горила, шимпанзе и други Голяма част от Екваториална Гвинея е заета от защитени територии и това се отнася особено за континенталната част на страната.

Климат. Екваториална Гвинея попада в екваториалния климатичен пояс. Характеризира се с целогодишно високи температури и обилни, почти ежедневни валежи. Температурите през цялата година се движат между 29 и 32°C през деня и между 20 и 22 през ноща. Максимумът в температурите се измерва през февруари, а минимума през юли. Валежите варират от 40 мм през януари, до 250 мм през септември. За живеещите в умерените ширини е доста трудно да понесат комбинацията от високи температури и висока влажност

Население. Населението на Екваториална Гвинея е приблизително 700 000 жители. Официален език е испански, а официалната религия християнство. От 1968 година жителите на Екваториална Гвинея се радват на независимост. До тогава са под управлението на Испания. В страната има само два града, които са с население от над 100 000 жители. Това са градовете Бата и столицата Малабо. Макар, че столицата Малабо е била най-големия град в страната, днес със своите 160 000 жители тя е на второ място след 180 хилядния Бата.

Икономика.

Екваториална Гвинея има развиваща се икономика, но много високо жизнено равнище. Приходите идват главно от добив на петрол, селско стопанство (какао /най-вече от остров Биоко/, маниока, банани, ямс) и риболов във водите на Атлантическия океан. Причина за богатството на Екваториална Гвинея е, че благата се разпределят между много малко хора. По този начин страна с развиваща се икономика осигурява стандарт на живот по-висок от този на много страни в това число Малта, Кипър, прибалтийските републики и Тайван. Грамотността на населението в Екваториална Гвинея е на едно от водещите места в Африка. Въпреки това обаче, факта, че Екваториална Гвинея е развиваща се страна най-отчетливо се вижда по качеството на здравеопазването, което не е много високо, подобно на повечето африкански страни.

Най-доброто време да посетите Екваториална Гвинея са месеците ноември, декември, януари и февруари, когато валежите са най-оскъдни. По което и време на годината да пътувате все пак, носете си чадър и много леки и проветриви дрехи.