Инфраструктура

В последните години Република Екваториална Гвинея преживява период на бурен икономически растеж, благодарение на нефтодобива.
Този факт създава условия за изграждането на уникална за целия африкански континент инфраструктура.
Занимавайки се с мащабната реконструкция на страната, правителството е поставило пред себе си задачата да създаде възможности за разнообразяване на икономиката, за да може в бъдеще да се освободи от нефтената зависимост.
Така правителството реализира повече от 800 различни строителни проекти, които ще помогнат за развитието на туризма.
Строят се пътища, летища, морски пристанища, електрически далекопроводи, водопроводи и други елементи на инфраструктурата.
Това не само ще повиши качеството на живот на местното население, но и ще направи Екваториална Гвинея по- привлекателна за туристите.

Malabo_II
В днешно време Екваториална Гвинея може да се похвали с най-хубавите пътни покрития в цяла Африка. Новите съвременни автомагистрали съединяват не само важните градове ,но стигат и до най-отдалечените села. 

ГРАДОВЕ
Външният облик на градовете също се променя ден след ден: един от най-грандиозните проекти е строителството на новия град Малабо ІІ. Тук вече са построени множество административни сгради и домове за бедните. Район Буена Есперанца също се състои от множество домове за едно семейство с ниски доходи. Сега в процес на строителство са много училища, болници, пътища, магазини, центрове за обслужване на населението.
Не е възможно да не отбележим и болницата Ла Паз в гр.Бата, която в днешно време е един  водещите медицински центрове в Африка. Тук също се е появил и новият квартал на бедните, район Еспланаде с продължителност 7 км., застроен с великолепни имения. Строителството на последното още не е завършено.
В Евинаенге тържествено са открити новите асфалтирани автомагистрали, новите квартали за бедните, реконструираната болница Бонифацио Онду Еду, катедралата „Св. Йосиф“ и други обекти
В Малабо не само се е изменил външния вид на улиците, но и е построено огромно училище и пречиствателна станция за водата. Подобно строителство има по цялата територия на страната.