Климат

В Екваториална Гвинея има ясно изразен екваториален климат, типичен за територия, разположена близо до екватора.Този климат прилича много на тропичестия и също се характеризира с високи температури и температурни колебания в определени рамки.
Главното отличие на екваториалния климат се състои в това,че сезонът на дъждовете настъпва регулярно с обилни утайки, чието количество превишава 1 500-2 000 мм в година. В тропичаския климат сезона на дъждовете настъпва нерегулярно и има много по-малко утайки. Отделните части на страната имат своите климатически особености.
equatorialguinea

Островна част: Биоко и Анобон
Остров Биоко се намира в зона на екваториален климат.
Климатът на о. Биоко се намира под влиянието на топли океански течения ,особеностите на релефа и мусоните на юг. Средногодишната температура достига 25ºC +/- 2ºC.
Сходен е и климатът на о. Анобон. Сухият сезон тук продължава от юни до октомври,а сезонът на дъждовете – от ноември до май. Средногодишната температура е по правило около 26ºC.
Континентална част
В континенталната част има два сухи сезона: първият – от декември до средата на февруари,а вторият, който се счита за основен – от юли до септември. Сезоните на дъждовете също са два: първият – през м.март,а вторият – от септември до ноември.
Средногодишната температура достига примерно 20ºC с колебания в пределите на 5ºC. Основният обем на утайките пада в периода саптември-декември.Тяхното количество достига 1 800-3 800 мм. Относителната влажност на въздуха съставлява около 90%. В сухия сезон този показател се понижава до 85%.
За най-влажни се считат районите Монте Митра и в басейна Митемеле на границата с Габон.