Държавно устройство

Изпълнителна власт

Начело на държавата стои президента –

Теодоро Обианг Нгуема Мбасого.

frontbig_1374434327

Министър-председател е Рикардо Манге Обама Нфубеа (Ricardo Mangue OBAMA NFUBEA) – на този пост от 14 август 2006 година.

Законодателна власт
Законодателната власт на Републиката се изпълнява от еднокамарния парламент на страната, който се състои от 100 депутати, избирани за срок от 5 години.