Флора и фауна

Растителен свят на континента
Около три четвърти от континента е покрит с гори, по-голямата част от които са тропически. Такъв тип джунгла често се среща в тропическия и екваториалния климат и се отличава с плътна и висока растителност. Освен това, обширни територии от горите са заети от поляни, което води до разпространението на много гъсти храсти и пълзящи растения, през които практически е невъзможно да се премине, а следователно те служат като отлично укритие за най-разнообразна фауна.
Copia de Monte Alén 001

Растителен свят на островната част
На о. Биоко залесената територия се намира по-ниско от 700 м над морското равнище, преимуществено заето от кафени,бананови и какаови полета,независимо от това,че по-голямата им част не се използва от човека. Само някои участъци от острова са покрити от континентална растителност.
Тропическите гори са богати на дървовидни папрати ,които виреят на 700 до 1 800 м над морското равнище. По-високо са разположени пасища,покрити с ниска растителност . В северната част на о. Анобон е разположена савана. Дърветата там се срещат рядко ,защото има много малко валежи. На юг, благодарение на мусона, дърветата са много нагъсто.

Животински свят
Територията на Екваториална Гвинея се обитава от стотици видове млекопитаещи:малки антилопи, панголини, представители на семейство котки. Особено голямо е разнообразието от примати: горили, шимпанзета, мандрили, колобуси. Но в Гвинея може също да срещнете и отделни представители на големите млекопитаещи-слонове, хипопотами, четкоуха свиня и ламантини. 
Equatorial Guinea Leopard_20090518173930

Има много видове рептилии, амфибии и четири вида морски костенурки, които често излизат на брега.
На кораловия риф Корсико обитават уникални за Централна Африка морски видове. Освен това не можем да не отбележим брега Морака на о. Биоко, неподалеко от Уреко. Това е любимото място на морските костенурки, където те снасят яйцата си.
BloodcollectionEquatorialGuinea-1024x680

Екваториална Гвинея е богата на различни видове птици и риби. Тук обитават повече от 300 известни видове птици и повече от 167 вида риби. Светът на насекомите е толкова разнообразен, че много от видовете още не са открити.