Конвенция на ООН по изменение на климата

2014-12-01По темата „Африка в рамките на ново споразумение относно изменението на климата след 2015 г.“, делегация от Африканската банка за развитие  ще участват в заседанието, което ще се проведе в Перу, на 10 декември с цел  подобряване на достъпа на африканските държави  във финансирането за изменението на климата.