Представяне на новия делегат на област Бата

2015-01-10В сряда 07 януари, новият делегат на Област Бата, Aнтонио Нсу еОндо Ойе, се срещна с членове на местните организации, които са включени в област Бата  и общините Рио Кампо и Мачинда