Проучване на проекта на закона за достъп до обществени услуги по електронен път

Постоянният комитет по благоустройството, инфраструктурата, Комуникацията, транспорта и новите технологии, начело с Деметрио Ело Ндонг , започна в понеделник, 02-ри  март, в Двореца на конгресите и международните конференции  в Нголо , временно седалище на Сената в Бата, дейност в проучването и анализа на второ четене на законопроекта за достъп до услуги на публичната администрация по електронен път