Президентът Обианг инспектира бившата централа на банката на държави от Централна Африка

Президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасого, е посветил този уикенд на запознаването си с текущото състояние на някои държавни имоти: бившата централа на банката на държави от Централна Африка (BEAC) и резиденциите на управителя и неговия директор. Придружен от министъра на благоустройството и инфраструктурата, Хуан Нко Мбула , както и лицата, отговорни за Проектите и ръководителят на сектор услуги по управление на банката на държави от Централна Африка, Ангел Ндонг Андеме , президентът е бил информиран за настоящата ситуация на тези държавни активи, които скоро, ще бъдат преустроени, с цел  използването им за други услуги.