Кметът на Малабо на среща с жени , работещи на пазара

Във вторник , 12 май, Мария Колома Едханг Бенгомо, кмет на град Малабо, се срещна с продавачи от различни пазари в столицата, за да ги информира за посланието, изпратено от първата дама, Констансия Манге. Срещата се проведе в заседателната зала на Министерството на вътрешните работи, на което са присъствали представители на Министерството на социалните въпроси и равенството между половете.
Кметът на Малабо започна срещата с думите, че, знаейки съществуващото безредие на пазарите, първата дама има планове за въвеждане на промяна в системата, създавайки три групи работници.