Сантияго Нсобея Ефуман , новият председател на парламента на Икономическата и валутна общност на Централна Африка (CEMAC).

По време на извънредна среща на централата на институцията в Малабо, е съобщено, че на 02 юни е изборан Сантияго Нособея Ефуман Нчаба за нов председател на парламента на Икономическата и валутна общност на Централна Африка (CEMAC). Според законите, уреждащи Икономическата и валутна общност на Централна Африка, и след 12-та  среща на върха на държавните глави, проведена в Либървил (Габон) на 6 май, Али Бонго Ондимба , президент на Габон, предаде щафетата на общинското управление  на  Обианг Нгема Мбасого и, по този начин, Екваториална Гвинея  пое отговорността да председателства парламента на Икономическата и валутна общност на Централна Африка / CEMAC