Европейският съюз подкрепя с 350 милиона евро региона на Централна Африка

Индикативната регионална програма за Централна Африка (PIR-AC), който току-що беше подписана в Брюксел, ще финансира области на интеграция, политическо сътрудничество в областта на мира и сигурността, както и икономическата интеграция и регионалната търговия.
Генералният секретар на Икономическата общност на държави от Централна Африка (ECCAS), Ахмад Алам-Ми ; председателят на Комисията на Икономическата и валутна общност на Централна Африка (CEMAC), Пиер Муса и комисарят за международно сътрудничество и развитие, Невен Мемица, от името на Европейския съюз (ЕС), подписаха във вторник, 23-ти юни , в Брюксел (Белгия) тази програма, чрез която ЕС е предоставила значителна икономическа помощ за региона на Централна Африка, на стойност около 350 милиона евро. Работната програма ще бъде удължена по принцип до 2020 год.