Приет е Националния доклад за Целите на хилядолетието за развитие 2015

Комитетът на министрите, назначен , за да прегледа дейнсотите по постигането на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) 2015 г. в Екваториална Гвинея, е утвърдил документа, изготвен за този доклад, който ще бъде представен от президента на Екваториална Гвинея, в Ню Йорк през септември тази година.
Членовете на Комитета на министрите , назначени с цел преглед дейността на ЦХР в Екваториална Гвинея 2015 г., се събраха за втори път, в четвъртък 9-ти в конферентната зала на Министерството на финансите и бюджета.
Срещата бе насочена за утвърждаване на окончателния доклад и целите, които са били представени преди дни от техническата комисия. Докладът ще бъде представен от президента на републиката, Обианг Нгема Mbasogo в срещата на върха на Целите на хилядолетието за развитие, което ще се проведе през септември тази година в седалището на Организацията на обединените нации (ООН) в Ню Йорк (САЩ).