Форум за управление на интернет в Централна Африка

Делегатът на транспорта, технологиите, пощите и далекосъобщенията, Хоакин Елема БоренгеElema Borengue , представляващ действащия министър, ръководи на 28 юли първата техническо координационна среща относно „ Форума за управление на интернет в Централна Африка” , който ще се проведе от 23 25 август.