Върховният представител на ЕС за Екваториална Гвинея завърши своята мисия

Сбогуването на Кристина Мартинс с генералния секретар на Икономическата общност на държавите от Централна Африка се състоя по време на заседание, проведено на 21 август в Либревил (Габон), седалището на тази институция, която обединява десет африканските страни.

По време на сбогуване, Алам-Ми Allam-Mi и Мартинс Барейра обсъдиха текущото състояние на отношенията между Икономическата общност на държавите от Централна Африка и ЕС. Върховният представител сподели, че си тръгва с добри чувства за сътрудничеството между двете институции; и обеща да продължи да работи, за да ги укрепи и за вбъдеще.