Проект за укрепване на Националната система за мониторинг на публични инвестиции и Национален план за Хоризонт 2020

Министър-председателят на правителството, отговарящ за административната Координация, Висенте Еате Томи , проведе сутринта на сряда, 19 август, в заседателната зала на новата сграда на Министерството на външните работи и сътрудничеството, монографичното заседание на Междуведомствения съвет в отдел икономиката, планиране и публични инвестиции, представен проектът за укрепване на Националната система за мониторинг на публични инвестиции и Национален план за Хоризонт 2020