Вторият Вицепрезидент представя Екваториална Гвинея на Световната среща на върха за устойчиво развитие

Обианг Гнема Манге, е пътувал до Ню Йорк, за да участва в Световната среща на върха за устойчиво развитие. Вторият вицепрезидент ще представлява за първи път в това събитие Екваториална Гвинея, едно от най-важните в продължение на десетилетия, което ще служи за намиране на решения на основните проблеми на човечеството. В събота 26-ти септември ще изнесе речта си пред събранието.

Вторият вицепрезиден на Република Екваториална Гвинея, Обианг Нгема Maнге участват за първи път в събрание на Организацията на обединените нации, един от най-важните срещи през последните години: това е форум за устойчиво развитие на ООН ще събере повече от 150 лидери от цял свят, и която ще приеме нова програма за решаване на най-важните проблеми пред устойчивото развитие.