Икономическата общност на държавите от Централна Африка и Световен фонд за дивата природа са подписали меморандум за сътрудничество

Меморандумът за сътрудничество, който поставя като приоритети борбата срещу експлоатацията на природните ресурси, е подписан от Ахмад Алам Mи, генерален секретар на Икономическата общност на държавите от Централна Африка и директорът на Регионалния офис  за Африка на Световения фонд за дивата природа .