Правителството на Габон поощрява предоставянето на заеми , за да достигне до инвеститорите

Правителството на Република Габон, чрез своета Министерство на икономиката, е насърчило строителен проект, за да може инвеститорите да инвестират в различни публични произведения на тази нация, особено в пътната инфраструктура. Връщанията ще бъдат 100% и с годишен лихвен процент от 6% за пет години