Президентско заседание с представители на Програмата на ООН за развитие и Организацията по прехрана и земеделие

Обианг Нгема Mбасого се срещна поотделно с представители на двете институции в рамките на системата на ООН, които в продължение на десетилетия работят в Екваториална Гвинея. Една от темите беше съвсем неотдавнашното публикуване на данните от преброяването на населението.