Представяне на Националния доклад относно Целите за развитие на хилядолетието

Главният секретар на Президентсвото, Фаустино Ндонг Есоно Янг, заедно с министъра на икономиката, планирането и публичните инвестиции, Еукарио Бакале Анге и  представителя на агенциите на ООН в Екваториална Гвинея, направиха официално представяне пред министър-председателя на правителството, Висенте Еате Томи,  и пред други членове на изпълнителната власт и институциите. Събитието се състоя в Сипопо, Малабо, в четвъртък 29-ти октомври.