Милам Танг подписа споразумението за създаването на Института за обучение и сертифициране на Общността на португалския език в Република Екваториална Гвинея

Вицепрезидентът, ръководител на президентските работи Игнасио Милам Танг представи този вторник пред президента на републиката Обианг Нгема Mбасого, подписването на споразумението за създаването на Института за сертифициране и обучение на членки на Общността на португалския език (CPLP) в Република Екваториална Гвинея.

Подписването на документа се състоя следобеда на 5 март в централата на правителството, като на него присъстваха министъра на външните работи, ръководител на международните отношения и сътрудничество Агапито Мба Мокуй и заместник-председателя на изпълнителния комитет и Конфедерацията на работодателите на Общността на португалския език, Марио Коста.

Споразумението, което беше подписано в присъствието на министър-председателя, отговарящ за административната координация, Vicente Ehate Tomi, придружен от министрите на земеделието и горите и на труда, планиране и публични инвестиции, попада в рамките на сътрудничеството между Екваториална Гвинея и CPLP, за да укрепи връзките за сътрудничество и бизнес климата между нашата страна и тази институция.