Обръщение на президента в края на първата парламентарна сесия

В сряда , 01 юни , в Двореца на Конференциите в Нголо, Бата, се състоя церемонията по закриването на първата редовна сесия 2016 на Парламента.
Президентът на Република не е присъствал и е изпратил съобщение на институцията.
– „Сенатори и депутати, поздрави на двукамарен парламент на Екваториална Гвинея“ така започва съобщението, изпратено от Обианг Нгема Mбасого. „Изразявам своята надежда, че вашата парламентарно управление ще доведе до положителни ефекти върху живота на хората от Екваториална Гвинея.“

Във връзка с институциите на републиката, председателят заяви, че ще продължи да „работи в тясно сътрудничество с тях, особено с Парламента, чиято задача е да допринесе за хармонизиране на функционирането на държавата.