Първата дама продължава с даренията

За по-малко от три месеца, доктор Хонорис кауза по социални науки, Констансия Манге, е дарила повече от четиридесет милиона CFA франка за общо 25 семейства от Екваториална Гвинея.

Дарението на първата дама е извършено в седалището на Комитета за подкрепа на деца в Екваториална Гвинея (CANIGE) в присъствието на президента на тази институция и нейните служители.

С тази помощ, която покрива поддръжка, самолетни билети и разходи по евакуация , тези семейства са били облекчени по отношения на техните проблеми.