Представяне на министърa делегат на външните работи

След встъпването си в длъжност като министър делегат на външните работи и сътрудничеството, Соломон Нфа Ндонг  е бил официално представен на работещите в отдела. Събитието бе ръководено от действащият  министър, Агапито Мба Мокуй .