Среща на министър-председателя с Общинския съвет на Малабо

Опазване чистотата на град Малабо е задача на всеки един от нейните жители, е постановил министър-председател на правителството, отговарящ за административната координация, Франсиско Паскуал Обама Aсуе, по време на срещата с Общинския съвет на Малабо.

За поддържането на обществени места, премиерът спомена площада на пътя, който дава достъп до квартала Eлa Нгема и почистване на каналите на реките: „След като правителството поправи речните корита, е установена неизправност поради липса на поддръжка. „