Среща на министър-председателя с президентските съветници

Премиерът на правителството, отговарящ за административна координация, Франсискo Паскуал Обама Aсуе се срещна с президентските съветници, във връзка със среща, която бе провел с главните секретари и директори ,в петък 24 юли.
Срещата се проведе в седалището на председателството на правителството в Малабо II. Обама Асуе бе поканил президентските съветници, за да вземат отношение в публичната администрация, изготвяйки предложения до ресорните министри , с цел подобрение на административни услуги.