Премиерът на среща с председателя на Върховния съд

Министър-председателят, отговарящ за административна координация Франсиско Паскуал Обама Aсуе, прие във вторник 4-ти октомври в кабинета си председателя на Върховния съд, Хуан Карлос Ондо Анге.
По време на аудиенцията, двете личности са обсъдели въпроси, свързани със съдебната и изпълнителна власт. Реформата по организацията на съдебната власт, която е с цел да засили и модернизира работата на правосъдната администрацията, е другият въпрос, върху който се фокусира вниманието по време на срещата.

Председателят на Върховния съд, поздрави Обама Асуе за неговата отговорност като ръководител на правителството и динамичния му характер , който улеснява управлението на администрацията.