Daily Archives: 03.10.2016

Екваториална Гвинея поиска важните предпазни мерки от съда в Хага

Сред предпазните мерки, поискани от Република Екваториална Гвинея е, Франция да прекрати всички производства срещу вицепрезидента и да се въздържа от предприемането на всяко друго действие, което може да бъде в ущърб на правата, заявени от Екваториална Гвинея.

Република Екваториална Гвинея е подала в секретариата на Международния съд (МС), главният съдебен орган на Организацията на обединените нации, искане за временни мерки по отношение на спора за имунитет от наказателната юрисдикция на вицепрезидента , Теодоро Нгема Обианг Maнге, както и правния статут на сградата на посолството на Екваториална Гвинея във Франция, разположен на Aвеню Фош в Париж. Международният съд в Хага отрази това искане в официално изявление от 30 септември.