Обръщение на президента на Съвета на научни и технологични изследвания /CICTE / на Международния ден на майчиния език

Председателят на Съвета за научни и технологични изследвания (CICTE) на Екваториална Гвинея, Анаклето Оло Мибуй, представи във вторник, 21-ти февруари, доклад по повод Международния ден на майчиния език. Професорът разкри, че CICTE потвърждава отново пълната си ангажираност с езиковото многообразие и многоезичие. Церемонията се състоя в централата на институцията в Малабо II.

Президентът на CICTE е казал, че майчиният език е продукт на културни вярвания, но те са призовани да се обогатят със заемки , които да се усвояват, интегрират и спомогнат за създаването на механизъм за мир между човеците, техните впечатления и култури.

– „Езиците отразяват това, което сме ние, нашите мисли и идентичности. Не може да съществува истински диалог и ефективно международно сътрудничество, без зачитане на езиковото многообразие, което отваря пътя за трайно привличане на всяка култура, „каза той.