Държавният секретар по външните въпроси приветства консулите на България и Южна Корея

Във вторник, 16-ти май, държавният секретар на Министерството на външните работи и сътрудничеството Доминго Митуй Едганг придружен от директора на международното сътрудничество, Дилювина Нчама Eсоно се срещна в кабинета си с консулите на Република Южна Корея, Ким Пьонг-хо и на България, Владимир Кисьов.
С генералния консул на Република Корея, преговорите са съсредоточени върху укрепването на отношенията на сътрудничество, но и са разгледани въпросите на международното сътрудничество, като в подкрепа на правителството на Южна Корея за кандидатурата на Екваториална Гвинея като непостоянен член в Съветът за сигурност на Организацията на обединените нации.

В тази връзка, консулът на Южна Корея насърчи Екваториална Гвинея с цел допринасяне на световния мир.
От своя страна, консула на Екваториална Гвинея в България, Владимир Кисьов, е информирал държавния секретар за постигнатия напредък в сътрудничеството между Екваториална Гвинея и страната му.