Един пациент възстановява зрението си, благодарение на лечението, финансирано от първата дама

Пациенти, които са били диагностицирани с проблеми със зрението миналия декември в Националната организация на слепите на Екваториална Гвинея (ONCIGE), с финансовата подкрепа на първата дама, са се завърнали от Испания. Една от оперираните пациентки, Даниела Нчама Mба, е възвърнала зрението си.

Президентът на Националната организация на слепите на Екваториална Гвинея Хуан Рокосо, информира пресата за еволюцията на тези пациенти и добрите резултати, от леченията, финансирани от първата дама.

Първият от пациентите, върнали се в Малабо е Даниела Нчама Mба, която е лекувана от отлепване на ретината в болница Арузафа . След операцията пациентката е прогледнала.

Другите четирима пациенти, са оперирани и вече се възстановяват, и остава още една група от девет души, за лечение, съобщи Хуан Вокосо.