В Бата приключиха дейностите на сесия на Камарата на депутатите и на Сената

Президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасогo, бе начело на тържествена церемония по приключване на дейността на седмата сесия на Камарата на представителите и първата за Сената, проведени в Двореца на конгресите и международни конференции в Нголо.

Първите изказали се по време на тържеството бяха председателят на Камарата на депутатите и президента на Сената, Гауденцио Моаба Месу и Тереза Ефуа Асангоно, съответно, които обобщиха извършената работата през последните 4 години, като вниманието бе фокусирано върху изследването на различни проекти.

След това канцлерът- Даниел Нкуа Нкуа, прочете указите 65 и 66/2017 , с които удостоява с приз някои представители и сенатори, отличени от Обианг Нгема Mбасого.

 

Обианг Нгема Mбасого в речта си каза, че тази церемония, представляваща края на седмата сесия на законодателната власт , представлява опит да се покаже същността на теорията за демократичния експеримент, в който се посочва ,че законът е гъвкав и се прилага в съответствие с нуждите, опита и стремежите на хората, т.е. в съответствие с реалностите и живота на нацията през цялото време.

По време на срещата, присъстваха личности като председателите на Върховния и на Конституционния съд; заместник-председателя на Съвета на републиката; премиера; омбудсмана; Генералният секретар на Демократичската партия и епископа на епархията Бата, наред с други политически, граждански и религиозни личности.