Изказване на президента по време на Общото събрание на Организацията на обединените нации

Гласът на Република Екваториална Гвинея беше чут на 21-ви септември чрез неговия легитимен представител ,президента Обианг Нгема Мбасого и речта му по време на 72-ото общо събрание.

През месец септември държавните и правителствените ръководители на 193-те страни-членки на Организацията на обединените нации присъстваха на 72-ото Общо събрание на тази организация на световно обсъждане.

Република Екваториална Гвинея, член на тази институция, от 12-ти Ноември, 1968, участва във всичките му разискванията , ръководена от президентската двойка, Обианг Нгема Mбасого и Констансия Манге де Обианг.

След пристигането си в град Ню Йорк, делегацията на Екваториална Гвинея е взела участието в няколко големи и двустранни срещи на високо равнище, като например срещата на върха относно реформата на ООН и Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации , организиран от Япония.