Посещение на първата дама в Болница Доктор Дамян Руку

Първата дама, Констансия Манде де Обианг, посети на 8 септември регионалната болница Доктор Дамян Руку Епитие Монанга в Бата.

Както и в Малабо, на 16 август, почетният председател на Комитета за подкрепа на деца в Екваториална Гвинея отдели специално внимание на посещението в отделението по педиатрия, за да се срещне лично с деца със сложни патологии, чието лечение не е на разположение на държавните болници.

От двадесетте, приети втози ден, един се е възползвал от помощта на доктор хонорис кауза в социалните науки за тревожното си здравословно състояние и е бил изпратен в медицински център с по-големи компетенции.