Дейности на Първата дама

Народният дворец в Малабо се превърна в сцена на дейността, извършена тази сряда от Първата дама, Констансия Манге де Обианг.

Работният ден започна със среща, която доктор хонорис кауза в социалните науки е имала със съпругите на посланиците, пребиваващи в Малабо, с цел решаването на проблемите на образованието и здравеопазването. На срещата присъстваха съпругите на посланиците на Франция и Германия, представител на посолството на Ангола и съпругата на главния изпълнителен директор на Тотал.

Във връзка с въпроси, които имат много общо с развитието на гвинейското детето , КАНИДЖ бе представена от заместник-председател, Еулалия Eнвo Бела и секретарката му, Мария Тереза Aвороo Нгема.

След малко повече от месец, президентът на Съвета за научни и технологични изследвания, Анаселито Оло Мибуй се срещна отново с първата дама , за да продължат преговорите за признаването на “ Дама на честта за 2017 година“ , който Международният конгрес реши да присъди на Констансия Мангю де Обианг следващия ноември в Светия град Каравака де ла Крус в Мурсия, Испания.