Проверки на държавния глава

Президентът на Републиката Обиан Нгема Мбасого направи инспекционно посещение на новия терминал на международното летище Малабо в петък, 6-ти октомври.

При пристигането си държавният глава бе приет от министъра на гражданското въздухоплаване Фаусто Абезо Фума и от вицепрезидента на Джи Проджектс, наред с други власти.

По време на посещението си президентът се интересува от напредъка на дейността по новия терминал, финансиран изцяло от правителството. Работните дела започнаха на 20-ти април 2015 г. и се очаква да бъдат завършени през април 2018 г.