Полагане на клетви в кметството на Бата

На 14-ти декември, след откриването на нови кметски постове в районния съвет на Бата, кметовете и съветниците положиха клетва пред своите кметове от юрисдикциите на Бата, Махинда и Рио Кампо.