Обианг Нгема Мбасого приема председателите на двукамерния парламент

На 5-ти февруари, Президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасогo, прие в аудиенция председателите на двете камари на парламента, Гауденсио Моаба Месу и Тереза Ефуа Асангоно.

Президентът на Републиката, като гарант за нормалното функциониране на държавните институции се срещна с ръководителите на парламента за обсъждане на нови планове за работа, както в Камарата на депутатите, така и в Сената. Гауденсио Моаба Месу и Тереза Ефуа Асангоно представиха пред президента нови проекти, които той е одобрил, според сигурен източник.