Президентът посети Тунизийската камара на представителите

Държавният глава, Обианг Нгема Mбасогo, проведе среща с председателя на Камарата на депутатите, Мохамед Енасер в деня на 27-ми февруари, в последния ден от държавното посещение на делегацията на Република Гвинея Екваториална в Тунис.
Двамата приветстваха създаването на дипломатически сътрудничество, като са направили  анализ на функционирането и състава на парламентарния орган и са коментирали възможността камерите на Екваториална Гвинея  и Тунизит да влязат в контакти.
Министрите на външните работи и сътрудничеството; Транспорт, пощи и телекомуникации; Социалните въпроси и равенството между половете; Селското стопанство, горското стопанство и храните; Външна сигурност и гражданска авиация; както и заместник-министри, директори и управители на държавния глава, съставят делегацията от Екваториална Гвинея , която придружава президента на Екваториална Гвинея в тази среща.