Изслушвания на първата дама

Първата дама на нацията, Констансия Манге де Обианг е предоставила аудиенция на няколко личности в народния дворец на Малабо, включително на  министъра по социалните въпроси и равенството между половете, Консуело Нгема Oянa.

Доктор хонорис кауза на социалните науки, Констансия Манге де Обианг, прие на 3-ти април съпругата на френския посланик в Малабо, Рита Констант, в качеството й на председател на управителния комитет на френската школа в Малабо.

В допълнение към поздравите за новата година, Maнге де Обианг и Рита Констант приветстваха отличните отношения на приятелство и сътрудничество между Париж и Малабо, и почетоха двадесетата годишнина от основаването на училището „Le Concorde“ , която се отбелязва на  7- ми април.

По време на срещата си с Първата дама, Рита Констант е била придружавана от Куентин Дювачел, директор на френския Лицей.

По-късно, Мария Консуело Нгема Oчнa се отправи към Народния Дворец за втората си среща с първата дама на нацията, след назначаването й за министър на социалните въпроси и равенството между половете.

Министърът представи доклад на Първата дама , в който се обръща внимание на въпросите за равенството между половете и овластяването на жените от Екваториална Гвинея.