Полагане на клетва на генералните директори пред президента на Републиката

В петък , 11-ти май се проведе церемонията по встъпване в длъжност на новите генерални мениджъри, асистенти на генералните мениджъри и други новоназначени. Срещата се състоя в Народния дворец на Малабо.

По време на церемонията  държавният глава, Обианг Нгема Mбасогo, както и главните изпълнителни директори назначиха  четирима директори  в различни отдели, както и  новия извънреден и пълномощен посланик на Екваториална Гвинея , акредитиран в Централноафриканската република.

На церемонията са присъствали вицепрезидента, Теодоро Обианг Нгема Maнге, както и председателите на конституционните органи и други държавни служители.

В своето изказване Обианг Нгема Mбасогo подкани новоназначените да  работят с патриотичен дух и отговорност , да допринасят за националното развитие.

В своите разсъждения, президентът също така осъди и някои от най-лошите поведения, които са накърнявали  правилното функциониране на администрацията , както и корупцията и е поканил новите директори да работят в сътрудничество с техните началници, като се избягват лични интереси и злоупотреба с икономическите ресурси на държавата.