Стартира курса по сигурността на летищата в Екваториална Гвинея

Организиран от Съюза на мениджърите на летищата в Централна и Западна Африка (UGAACO), в Република Екваториална Гвинея беше иницииран семинар по сигурността на летищата, на който присъстваха техниците от африканския авиационен сектор. Курсът беше открит от генералния директор на Авиационната администрация,  Хустино Байеме Ела, от името на ръководителя на министерския отдел леандро Мико Анге.