Държавният глава открива Кръглата маса за политически диалог

Президентът на Републиката, Обианг Нгема Mбасогo, като арбитър и модератор на демократичния процес в Екваториална Гвинея, бе начело на 11-ти юни на кръглата маса на VI Национален политически диалог .

Крълата маса е събитие, на което присъстват всички политически личности с цел осъществяване на процес на размисъл, улесняване ефективността на мерките за предотвратяване, управление и разрешаване на политически конфликти, които могат да възникнат сега и в бъдеще.

На събитието присъстваха вицепрезидентът на републиката, отговарящ за отбраната и националната сигурност, Теодоро Нгема Обианг Манге; ръководители на конституционните органи; членове на правителството и политическите партии, както и представители на международни организации.

Президентът на нацията е започнал свята реч, като помни за социално-политическата еволюция на страната и това, което правителството счита за краят на една държава: да осигури физическа защита, живот, лична неприкосновеност, уважение и насърчаване на правата на хората, за пълното им материално и морално развитие в атмосфера на мир и ред.

Той също така изрази загрижеността си за непрекъснатата офанзива медийна кампания, организирана от чужбина, придружена от планове за дестабилизиране на нацията от 90-те до сега.