Констансия Манге приема представителя на УНИЦЕФ

Представителят на Детския фонд на ООН в Екваториална Гвинея Антеро Алмейда Де Пина също се бе приет в кабинета на Първата дама.

Алмейда де Пина бе приет в аудиенция, за да представи на Първата дама годишния доклад за правата на детето в Екваториална Гвинея и да я поздрави за благотворителните й дейности и за честването на I Конференцията за психично здраве, проведена миналата година.

В допълнение към насърчаването на преподаването на местни езици, УНИЦЕФ се ангажира с борбата с детската престъпност в Екваториална Гвинея, която се забелязва в почти всички градове.