Втори съвет на министрите за 2018 г., председателстван от Обианг Нгема Мбасого

Държавният глава, Обианг Нгема Мбасого, бе начело на заседанието на Съвета на министрите на 11-ти юли, второто за тази година.

Заседанието започна с приемането на дневния ред, последвано от четенето и одобряването на протоколите от предишната сесия и синтезирания доклад, представен от премиера Франсиско Паскуал Обама Асуe.

От своя страна министърът на финансите и бюджетите Лукас Абага Нчама в речта си говори за проекти като ликвидацията на общите бюджети на държавата за фискалната 2017 година; поправката на общите бюджети на държавата за 2018 г. и напредъка в изпълнението им към 31-ви март.

Абага Нчама представи на събралите се докладите за изпълнението на общите бюджети на държавата за първото тримесечие на годината; определяне на новите тавани за доходите от министерските отдели, актуализиран доклад за преговорите с Международния валутен фонд и Световната банка.

Правителството също така е разгледал съответните текущи приходи за месеците април, май и юни на 2018 година, както и доклада за условията и реда за ратификация на присъединяването на Екваториална Гвинея като член на AFRE-HIM-BANK, подписано в град Малабо на 6-ти юни, от Лукас Абага Нчама.