Държавният глава подчертава постиженията, постигнати чрез националния диалог

Както бе планирано,  в понеделник сутринта , 16-ти юли, бе открит VI Национален диалог между правителството, политическите партии и активистите от диаспората. Президентът на Републиката,  Обианг Нгема Mбасогo, като арбитър и модератор на политическия процес в страната, ръководи церемонията, като изтъкна постиженията чрез този национален диалог и заяви, че VI Национален диалог не е свикан, поради наличие на институционалната криза, а за укрепване на мира и солидарността на народа, който ще отпразнува петдесет години национална независимост.

Обианг Нгема Mбасогo изтъкна и други причини за свикване на Националния диалог таблица VI, в това число , че „Не можем да разберем политическите демонстрации чрез насилие и клеветнически кампании. Този „диалог на глухите“ се проявява с наемни опити за нахлуване в страната в продължение на три поредни опита, като се има предвид сегашното състояние на мир и напредък в страната. С този диалог искаме да има национална самокритика за икономическо развитие, да се постигнат промени въз основа на хармонията на нацията и да се гарантира мирът, който преобладава в страната . “

По време на речта си, президентът призна, че от 1979 г. се забелязват положителни промени в политическото, икономическото и социалното развитие  на Екваториална Гвинея : „От 1979 г., има институционализирани политически партии;  актуализирахме Основния закон, последната актуализация беше ограничаването на мандата на държавния глава. Искаме,  в този диалог да преобладава искреността , защото знаем как страдат хората. Не трябва да подценяваме диалога, защото чрез него предприехме политическо пътуване;  диалогът се поставя като основен елемент. От 3 август 1979 г. насам, успяхме да обединим разпадналото се население; от тази дата успяхме да изградим политическата архитектура на нашата страна и чрез диалога можехме да оценим природните ресурси на страната. Национален мир, стабилност и социален ред, не са плод на чиста случайност, а на добро управление и прилагане на закона стриктно, защото без него гвинейците няма да се ползват с правата , на които в момента се радват. „