Полагане на клетва в съдебната власт пред президента на републиката

Президентът на Републиката Обианг Нгема Мбасого, председателства на 24-ти август в зала „Посланик на народния дворец“ церемонията по полагане на клетва на новите лидери на съдебната власт, назначени по предложение на Висшия съвет на съдебната власт чрез президентските укази.