Интервенция на президента на Руанда във Форума за сътрудничество между Китай и Африка

Президентът на Руанда Пол Кагаме заяви по време на речта си на срещата на високо равнище на Форума за сътрудничество между Китай и Африка (FOCAC), проведена в Пекин през 2018 г., че когато  глобалното сътрудничество се борят срещу непобедимото, FOCAC  се появява в най-подходящия момент: „Като се има предвид опасността, пред която е изправена глобализацията, срещата на върха на FOCAC пристига в подходящия момент. Повече от всякога съществува необходимост от сътрудничество, тъй като някои страни са изяснили намеренията си, че ще бъдат първи , а другите ще стоят зад тях. FOCAC представлява платформа, в която страните се събират за сътрудничество и предават добро послание, което света трябва да разбере „.