Седми ден от работата на Постоянната комисия по правосъдие и права на човека

Постоянната комисия по правосъдие и права на човека, проучва и анализира подробно член 60, който се позовава на дисциплинарния режим в петата глава на мерките за сигурност и наблюдение.